Saturday, July 25, 2009

Kursus Fertigasi Anjuran ( PUGM )


Anggaran jarak tanaman yang biasa digunakan bagi tanaman cili.En Mansor Adam orang kuat dalam ( PUGM ) dalam fertigasiAlhamdulilah tamat sudah saya,bersama rakan-rakan seperjuangan dalam kursus penanaman cili secara fertigasi yang dikendalikan oleh PUGM.Kursus dijalankan selama dua hari di Pertanian Moden Kluang.Banyak pengalaman-pengalaman yang berharga yang dapat dikogsi bersama bagi menjadikan pertanian secara Fertigasi ini yang dapat diterima menjadi satu pertanian moden masa kini..Di sini ada sedikit gambar-gambar semasa saya meghadiri kursus disana sebagai kenang-kenangan.
Kawasan Tanaman cili Merah

ciri -ciri rumah perlindungan hujan yang bakal dibina.